Home People Xinghua, Shi

Xinghua, Shi

Xinghua, Shi
Title
- National nano research center
Email
shixh@nanoctr.cn
Phone
Address
No. 1, North street of zhongguancun, haidian district, Beijing

Name: Xinghua, Shi

Gender: male

Researcher

Postcode: 100190

Address: No. 1, North street of zhongguancun, haidian district, Beijing

Emails: shixh@nanoctr.cn

 Resume

 

2001: Bachelor, Peking University;

2004: Master, Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences;

2010: PH.D, Brown University;

2016-03: National nano research center;

Research Area

 

Multi-scale theory and calculation,Targeted nano drug transport,Biomechanics,Nanomaterials self-assembly

 Selected Publications

 

1.Xinghua Shi, Annette Vom dem Bussche, Robert Hurt, Agnes Kane, Huajian Gao, Cell entry of one-dimensional nanomaterials occurs by tip recognition and rotation, Nature Nanotechnology, 6 (11), 714-719 (2011).  

2.Xin Yi, Xinghua Shi, Huajian Gao, Cellular uptake of elastic nanoparticles, Physical Review Letters, 107, 098101 (2011).  

3.Yujie Wei, Jiangtao Wu, Hanqing Yin, Xinghua Shi, Ronggui Yang, Mildred S. Dresselhaus, The nature of strength enhancement and weakening by pentagon-heptagon defects in graphene, Nature Materials, 11, 759-763 (2012).  

4.Xin Yi, Xinghua Shi, Huajian Gao, A universal law for cell uptake of one-dimensional nanomaterials, Nano Letters, 14, 1049-1055 (2014).  

5.Jiuling Wang, Haimin Yao, Xinghua Shi*, Cooperative entry of nanoparticles into the cell, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 73, 151-165 (2014).    

6.Jiashu Sun, Lu Zhang, Jiuling Wang, Qiang Feng, Dingbin Liu, Qifang Yin, Dongyan Xu, Yujie Wei, Baoquan Ding, Xinghua Shi*, Xingyu Jiang*, Tunable rigidity of (polymeric core)-(lipid shell) nanoparticles for regulated cellular uptake, Advanced Materials, 27, 1402-1407 (2015).  

7.Lu Zhang, Qiang Feng, Jiuling Wang, Shuai Zhang, Baoquan Ding, Yujie Wei, Mingdong Dong, Ji-Young Ryu, Tae-Young Yoon, Xinghua Shi*, Jiashu Sun*, Xingyu Jiang*, Microfluidic synthesis of hybrid nanoparticles with controlled lipid layers: understanding flexibility-regulated cell-nanoparticle interaction, ACS Nano, 9, 9912-9921 (2015).  

8. Miaorong Yu, Jiuling Wang, Yiwei Yang, Chunliu Zhu, Qian Su, Shiyan Guo, Jiashu Sun, Yong Gan*, Xinghua Shi*, Huajian Gao*, Rotation-facilitated rapid transport of nanorods in mucosal tissues, Nano Letters, 16, 7176-7182 (2016).